Cytat dnia: Pamiętaj, że dobry przykład jest najlepszym kazaniem
H. Jackson Brown

Pro bono - bezpłatne narzędzia dla wszystkich


Generator plików .htpasswd

.htaccess .htpasswd

Generator pozwala na wygenerowanie pliku do zabezpieczenia katalogu na serwerze WWW

http://htaccess.vmobile.pl/


Licznik gęstości słów w tekście

Zliczanie słów i znaków

Analizator tekstu działa następująco: likwiduje nadmiarowe spacje (2+); dzieli tekst na słowa; sprawdza ilość wystąpień każdego, unikalnego słowa; sortuje słowa wg ilości wystąpień oraz kolejności alfabetycznej

http://licznikslow.vmobile.com.pl/


Konwerter czasu Unix (POSIX) ISO 8601

POSIX, epoch, unix, linux

Narzędzie przelicza znacznik czasu Unix, Linux (POSIX) do formatu ISO 8601 i na odwrót. Podaje również kolejny dzień roku, tydzień roku; ISO 8601: format kalendarzowy, format porządkowy, format tygodniowy

http://posix.vmobile.pl/