Cytat dnia: Pamiętaj, że dobry przykład jest najlepszym kazaniem
H. Jackson Brown

Technologie, które wykorzystujemy w projektach

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)

PHP to skryptowy język programowania opracowany w 1995 roku wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji web i stron WWW. Interpretacja skryptu przygotowanego w PHP odbywa się po stronie serwera.

W połączeniu z bazą danych MySQL umożliwia budowę systemów bazodanowych pozwalających na agregację danych oraz ich przetwarzanie w celu uzyskania określonych przez projektanta rezultatów.

WSDL (WSDL: Web Services Description Language)

WSDL - wykorzystuje język XML do opisu punktów dostępu do zasobów internetowych. Język WSDL definiuje zestaw struktur odpowiedzi XML pozwalających na pełną wymianę usług pomiędzy oddzielnymi zasobami internetowymi.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML - to język formatowania tekstu przygotowany na potrzeby prezentacji treści w Internecie. Interpreter, czyli przeglądrka internetowa, prezentuje zadaną treść w urządzeniu użytkownika. Postać wynikowa działania języka HTML to strona WWW.

HTML to elementarna i podstawowa technologia wykorzystywana w projektach WWW (web).

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. HTML w połączeniu z CSS pozwala na statyczne operowanie zadaną treścią.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

AJAX to metoda tworzenia zawartości stron internetowych, w której wymiana danych pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Metodologia AJAX jest połączeniem technologii działających po stronie użytkownika (np. JavaScript) oraz technologii działających po stronie serwera (ServerSide np. PHP).

JavaScript (js)

JavaScript to skryptowy język programowania, opracowany przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych.

MySQL (Relational Database Management System)

MySQL to najpopularniejszy system do zarządzania relacyjnymi bazami danych. W obecnej wersji serwer MySQL dostępny jest także dla wszystkich popularnych platform systemowych.